професионален домоуправител управление на имоти паспорт на жилищна сграда

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Съвременно управление на етажна собственост

9

Домова книга съгласно ЗУЕС

Водене на Домова книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажна собственост в общината.

9

Общи събрания според ЗУЕС

Организиране и провеждане на Общи събрания, според разпоредбите на ЗУЕС.

професионален домоуправител, образцов вход
9

Събиране на стари задължения/такси

Съдействие и събиране на стари задължения  /такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части/ от некоректните платци в Етажната Собственост.

9

Управление на бюджета на входа

Събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа.

9

Водене на електронна касова книга

Ежемесечно предоставяне  подробен отчет на етажната собственост за извършена работа през изминалия месец или във всеки един момент при поискване.

Контакт:

гр. Търговище, ул. Г. С. Раковски 75

0892 27 00 22

0899 90 51 93

0892 24 62 88

office@active-domoupravitel.com