професионален домоуправител управление на имоти паспорт на жилищна сграда

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Съвременно управление на недвижима собственост

професионален домоуправител, образцов вход

Услугата включва

Анализ на пазара
 • Проучване на пазара за отдаване под наем – свободни помещения, квадратури, цени от собственици и агенции на недвижими имоти;
 • Договаряне на цена и срокове за наемане – като минималният срок е между 9 и 12 месеца;
 • Изготвяне на оферти към собственик и наемател.
Пълно юридическо съдействие
 • Изготвяне и подписване на договори за наем – договорът за наем може да бъде заверен нотариално;
 • Подписване на приемо-предавателни протоколи – описание на имота, електромер, водомер и др.
 • Договаряне и подписване на допълнителни анекси – при необходимост;
 • Предоставяне на документи на наемателите с цел регистрация на фирми в търговски помещения – акт 16, скици по проект и др.

 

Управление на наеми
 • Осигуряване и поддържане на банкови сметки – в лева и евро, изготвяне на разписки при плащане в брой;
 • Събиране на месечни наеми и превеждане по банков път на собственика;
 • Събиране документи за платените такси;
 • Водене на отчет, следене за навременни плащания.

 

Контрол
 • Контрол на общото състояние на имота;
 • Осигуряване почистване при напускане;
 • Козметичен ремонт /при необходимост/ – боядисване с цел освежаване или от друг подобен характер, дължимо на нормалното ползване по време на наемането;
 • Подписване на приемо-предавателни протоколи със стари наематели – при напускане на обекта, отчитане на ток, вода и др.

Условия. Неохбодими документи. Начин на плащане

Условия
 1. Подписан Договор за управление на имот между АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ и собственика на имота.
 2. Договорът за наем се подписва лично от всички собственици или от упълномощени от тях лица.
 3. АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на собственика, само чрез изричното съгласие на възложителя, чрез съответния изискуем от закона документ. В случай, че такова право не му е дадено, собственикът подписва лично договора за наем с наемателя.
Необходими документи:
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници – при необходимост;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация – при необходимост;
 • Удостоверение за административен адрес – при необходимост.
  Цена и начин на плащане
  • Възнаграждението е в размер на 10% от договорената наемна цена и е дължимо само тогава, когато имотът е нает от наематели.
  • Възнаграждението се удържа от всеки наем, като разликата се превежда по посочена сметка на възложителя.

  Услугата включва

  Анализ на пазара
  • Проучване на пазара за отдаване под наем – свободни помещения, квадратури, цени от собственици и агенции на недвижими имоти;
  • Договаряне на цена и срокове за наемане – като минималният срок е между 9 и 12 месеца;
  • Изготвяне на оферти към собственик и наемател.
  Пълно юридическо съдействие
  • Изготвяне и подписване на договори за наем – договорът за наем може да бъде заверен нотариално;
  • Подписване на приемо-предавателни протоколи – описание на имота, електромер, водомер и др.
  • Договаряне и подписване на допълнителни анекси – при необходимост;
  • Предоставяне на документи на наемателите с цел регистрация на фирми в търговски помещения – акт 16, скици по проект и др.

   

  Управление на наеми
  • Осигуряване и поддържане на банкови сметки – в лева и евро, изготвяне на разписки при плащане в брой;
  • Събиране на месечни наеми и превеждане по банков път на собственика;
  • Събиране документи за платените такси;
  • Водене на отчет, следене за навременни плащания.

   

  Контрол
  • Контрол на общото състояние на имота;
  • Осигуряване почистване при напускане;
  • Козметичен ремонт /при необходимост/ – боядисване с цел освежаване или от друг подобен характер, дължимо на нормалното ползване по време на наемането;
  • Подписване на приемо-предавателни протоколи със стари наематели – при напускане на обекта, отчитане на ток, вода и др.

  Условия. Неохбодими документи. Начин на плащане

  Условия
  1. Подписан Договор за управление на имот между АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ и собственика на имота.
  2. Договорът за наем се подписва лично от всички собственици или от упълномощени от тях лица.
  3. АКТИВ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на собственика, само чрез изричното съгласие на възложителя, чрез съответния изискуем от закона документ. В случай, че такова право не му е дадено, собственикът подписва лично договора за наем с наемателя.
  Необходими документи:
  • Документ за собственост;
  • Удостоверение за наследници – при необходимост;
  • Удостоверение за въвеждане в експлоатация – при необходимост;
  • Удостоверение за административен адрес – при необходимост.
   Цена и начин на плащане
   • Възнаграждението е в размер на 10% от договорената наемна цена и е дължимо само тогава, когато имотът е нает от наематели.
   • Възнаграждението се удържа от всеки наем, като разликата се превежда по посочена сметка на възложителя.

   Спечелено време

   Увеличен доход

   ~

   Сигурност

   Спечелено време

   Увеличен доход

   ~

   Сигурност

   Контакт:

   гр. Търговище, ул. Г. С. Раковски 75

   0892 27 00 22

   0899 90 51 93

   0892 24 62 88

   office@active-domoupravitel.com